2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

Хөдөлмөрийн харилцаа, ХАБЭА-н асуудал цэсний мэдээллүүд