2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

Ахмадын асрамж, хөгжлийн үндэсний төв цэсний мэдээллүүд