2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ цэсний мэдээллүүд