2017 оны 8-11 сарын хүүхдийн мөнгө олгож эхэллээ.

ТӨОХЭ-ийн их хэмжээний хэлцийн талаарх мэдээ цэсний мэдээллүүд